chuc mung nam moi 2020
Trang chủ » Thông Tin » Thư ngỏ trùng tu chánh điện và xây dựng nhà tổ

Thư ngỏ trùng tu chánh điện và xây dựng nhà tổ

Ngưỡng Bái Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

Kính thưa cùng toàn thể quý phật tử gần xa thân mến, Cổ Đức có câu:
 
Xưa Trưởng Giả Bỏ Vàng Mua Đất
Vì Tăng Ni Xây Cất Đạo Tràng
Kỳ Viên Tịnh Xá Mở Mang
Kinh Thành Xá Vệ Huy Hoàng Pháp Đăng
Nay Phật Tử Ân Cần Tiếp Bước
Vì Tăng Ni Tạo Phước Đạo Tràng 
Chánh Điện Ngày Một Khang Trang
Nguyện Cầu Tam Bảo Luôn Ban Phước Lành
 
Thật vậy: nơi nào có ngôi Đại Tràng, là nơi đó có chúng sanh giác ngộ. Nơi nào có bóng y vàng, thì quốc độ đó sẽ được an khang. Chính vì thế nên có câu:
 
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tiên”
 
Chùa Phước Thiện tọa lạc tại thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đã được chư tổ tiền bối thành lập vào năm 1835. Và đã trùng tu vào năm: 1887, 1905, 1963, 1992.
 
Gần 2 thế kỷ trôi qua, nhưng chưa có bóng dáng tăng già hoằng hoá nên ngôi già lam còn đơn điệu chật hẹp. Đến năm 2008, nhân duyên hội đủ được Thành hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm đại đức Thích Thông Diệu trù trì, hoằng hoá Phật pháp tại địa phương.
 
Xuyên suốt thời gian này, phật tử ngày càng đông về chùa. Để tạo nên cảnh trang nghiêm thanh tịnh, có cơ ngơi cho tín đồ tu tập và học tập phật pháp. Nên vào tháng 3 âm lịch này (năm Tân Mão – 2011) chùa Phước Thiện sẽ khởi công trùng tu mở rộng chánh điện và xây dựng nhà tổ.
 
Vì vậy, thay mặt chư Tăng Bổn Tự. Chúng tôi thành tâm ân cần kêu gọi chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, cùng quý Phật Tử gần xa trong và ngoài nước cũng như các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hướng về chùa Phước Thiện phát Bồ Đề Tâm trợ duyên về vật chất lẫn tinh thần để ngôi Chánh Điện và nhà tổ được thành tựu viên mãn theo đúng lời di huấn của Chư Tổ: Phật pháp trường tồn do Tăng già hoằng hoá. Đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm.
 
Sự gia tâm cầu nguyện của quý Ngài.
Sự phát tâm cúng dường của quý vị. 
Là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận, yểm trợ cho Tăng chúng và Phật tử chùa Phước Thiện trên bước đường xây dựng và tu học Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo trường tồn, lợi lạc chúng sinh.
 
Kính đảnh lễ Chư Tôn đức.Trân trọng kính chào quý vị.
 
TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI TRÙNG TU
ĐĐ. Thích Thông Diệu
 
Tài chánh vận động được xin gởi về:
 
Chùa Phước Thiện
 
Tên tài khoản: Huỳnh Minh Hải
Số tài khoản:1507000002769000
Ngân Hàng Việt Á – Chi Nhánh Đà Nẵng
 
Hoặc theo:
* Địa chỉ: thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 
* Điện thoại : 0511 360 5259.
 
—————————————————————————————————–
 
Bai Bai threshold Zen Masters German nuns. Dear Buddhist and all your near and far, dear German Stock structure: Former Chief Land Purchase pretend Gold 
Because Clergy Construction Gaya 
Member States Monastery Open Carry 
Huy Hoang Thanh Kinh Sravasti French Post 
Buddhist India now needs to step 
Because nuns Create Phuoc Gaya 
On a spacious Main Hall 
Always pray Triple Gem bless Indeed: where to house the colon, where it has enlightened beings. Where y yellow ball, then the degree will be an appeal. Therefore the sentence should be: “Pagoda roof sheltered ethnic soul 
The eternal life of the ancestors ” Phuoc Thien Le Son Village is located at 1, Hoa Tien, Hoa Vang district, Da Nang city, the patriarchs were predecessors established in 1835. And was renovated in the year: 1887, 1905, 1963, 1992. Nearly two centuries passed, but without the shadow of the Sangha to propagate the old house as also monotonous narrow. 

By 2008, the City of coast meets Buddhist conference in Da Nang representative appointed abbot Thich Dieu Update, spread of Buddhism in the locality. 

Throughout this time, more and more about the Buddhist temple. To make a solemn scenes are pure, have the property for religious believers to practice and study Buddhism. So in March of this lunar month (the year of Tan Mao – 2011) Phuoc Thien will start restoring and expanding the main hall of the building. 

So, on behalf of Bon Self monks. Our dedicated staff to call for religious meditation German nuns, Buddhists everywhere with you at home and abroad as well as donors, the regular army toward Phuoc Thien develop Bodhicitta physical grace mental hall and home to the achievement according to the fullness of Chu said mobile training team: 

Buddhism spread the existence of the Sangha. 
Directed by solemn Buddhist Net Development Center. 

The prayer in your heart to Him. 
The Development Center offerings to you. 
Desire is boundless, is endless encouragement, and support of the Sangha Buddhist Phuoc Thien on the way of development and learning Buddhism, the survival of households over the Three Jewels, benefiting sentient beings. 

Glass Masters worship. 

Best regards to you. 

TM. ORGANIZING COMMITTEE 
Great renovation 

DD. THICH THONG DIEU 

Campaign finance is please send to:  

Name: Huynh Minh Hai 
Account Number: 1507000002769000 
Viet A Bank – Da Nang Branch

Or as: 

* Address: 1 Le Son village, Hoa Tien, Hoa Vang district, Da Nang city. 

* Phone: (84)511 360 5259. 

Mô hình chùa Phước Thiện khi hoàn thành đại trùng tu:

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

© 2010 Chùa Phước Thiện

Di chuyển lên trên