chuc mung nam moi 2020
Trang chủ » Thông Tin » Phật Tử cần biết để tránh và chuẩn bị hành trang cho kiếp lai sinh

Phật Tử cần biết để tránh và chuẩn bị hành trang cho kiếp lai sinh

CHẾT

“Phật Tử cần biết để tránh và chuẩn bị hành trang cho kiếp lai sinh”

Thế gian biết mấy vô thường

Bóng trăng cây chuối giả nương hợp thành

Phước dầu đến tận trời xanh

Gió vô thường đến cũng thành hư vô

Chết là lúc tứ đại phân, khi hơi thở ra mà không hít vào nghĩa là thọ mạng đã hết. Có hai cách thức chết: một chết bất đắc kỳ tử và chết khi thọ mạng hết.

a) Chết bất đắc kỳ tử

Trường hợp này xảy ra là thọ mạng của người đó chưa hết, nghiệp lực tái sanh của họ cũng chưa hết, nhưng có một nghiệp lực khác gọi là năng huỷ nghiệp (pestructive karma), được tạo ra từ trước, nay chín mùi và phát huy tác dụng hủy diệt nghiệp lực tái sanh của người. Năng hủy nghiệp này có là do tạo ra trong nhân quá khứ từ kiếp trước hay đời hiện tại, nay đã chín mùi, (Nguyên nhân đó là do sát sanh hại vật, đoạt mất mạng sống người khác.v.v… ) hủy diệt nghiệp lực tái sanh của người đó. Trong kinh mô tả thì có chín loại chết bất đắc như tai nạn xe, uống lầm thuốc, bị đâm, bị chém… chết thế nào thì duyên nghiệp đã chín mùi đưa đến cái chết.

Làm thế nào để ngăn chặn cách chết đó?

Có người biết được cái chết sắp đến nhưng không ngăn chặn được, dù ở trong nhà hay nhốt mình trong phòng kín. Theo quan điểm phật giáo, muốn ngăn chặn thì người đó phải tạo ra nghiệp thiện đủ sức mạnh để chuyển hay triệt tiêu một hay những năng huỷ nghiệp đã được tạo ra từ trước. Nghiệp thiện đó là: phóng sanh, bố thí, làm điều thiện cực lớn, sống theo chánh pháp v.v…

b) Chết khi thọ mạng hết

Là cái chết bình thường nhưng không ngăn chặn được như củi hết lửa tắt.

Trong trạng thái lúc lâm chung thì nghiệp cảnh hằng ngày nhất tề hiện ra. Người làm nhiều điều thiện thì cảnh lành hiện ra và được các thiên thần che chở. Còn làm nhiều điều ác thì oan gia trái chủ đến đòi nợ, những cảnh hải hùng hiện ra đầy bất an lo sợ…

Người phật tử cần làm gì để bình an giải thoát trong lúc lâm chung?

Đức Phật dậy khi nghiệp thức dẫn đi đầu thai sẽ có 4 nghiệp dẫn dắt.

1. Tích lũy nghiệp

2. Tập quán nghiệp

3. Cực trọng nghiệp

4. Cận tử nghiệp

Trong 4 nghiệp đó thì cận tử nghiệp rất quan trọng (nghiệp tạo ra khi lúc gần chết). Nếu niệm sau cùng khắc vào cảnh giới nào thì nghiệp thức dẫn dắc đầu thai vào cảnh giới đó. Khắc vào cảnh giới thập thiện thì sanh lên các tầng trời, niệm tham sân si thì xuống ba đường khổ, khắc vào cảnh giới tịnh độ của các đức phật thì được các đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới đó. Cho nên pháp môn tịnh độ niệm phật cầu vãng sanh rất chú trọng vào lúc lâm chung nên lập ra các đạo tràng trợ niệm lúc lâm chung.

Phật tử lúc lâm chung không dễ gì làm chủ được tâm, vì bao nhiêu túc nghiệp trong quá khứ và oan gia trái chủ đến đòi nợ. Vậy các vị bình sinh hằng ngày tu tập chuyên quán niệm vào pháp môn nào đó mình chọn cho thuần thục, đến lúc đối đầu sanh tử các vị mới làm chủ được tâm, người khác vào niệm sau cùng để đến cảnh giới bình an giải thoát như bạn mong muốn.

Phước Thiện, ngày 21 tháng 7 năm 2010

Tỳ kheo Thích Thông Diệu

Bình luận (2)

  • Trang

    nhung cau nay thay nen noi cho dao huu nghe nua chu dao huu dau co len may tinh duoc nen con mong thay doc cai bai nay cho dao nghe a. tom lai bai cua thay viet rat hay rat co y nghia.
    (Comment này cập nhật lại từ website cũ – (2010-08-04 11:17 AM) của Thành viên: Trang)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

© 2010 Chùa Phước Thiện

Di chuyển lên trên