chuc mung nam moi 2020
Trang chủ » Phật Pháp
Giá trị tám chữ “không giết, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật”

Giá trị tám chữ “không giết, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật”

Lão pháp sư Đạo Nguyên khai thị  Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ giá trị tám chữ “không giết, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật”. Tám chữ này không những xác thật là Phật pháp mà còn là th ...

Phẩm thứ hai mươi bốn: Ba Bậc Vãng Sanh, chương Thượng Phẩm Vãng Sanh

Phẩm thứ hai mươi bốn: Ba Bậc Vãng Sanh, chương Thượng Phẩm Vãng Sanh

(Trích từ Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác )  Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời xem Phẩm thứ hai mươi bốn: Ba ...

Vào cửa Tinh Tông

Vào cửa Tinh Tông

VÀO CỬA TỊNH TÔNG Pháp sư Tịnh Không giảng Cư sĩ Ngô Chân Độ ghi lại Việt dịch: Viên Thắng Hiệu đính: Định Huệ  Thưa các vị đồng tu! Lần này chúng ta tập hợp về đây, tuy thời gian ...

Mười điều trọng yếu của sự tu hành

Mười điều trọng yếu của sự tu hành

Mười điều trọng yếu của sự tu hành Pháp Sư Tịnh Không 1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng ...

Người Niệm Phật Nên Biết

Người Niệm Phật Nên Biết

ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ (PHẦN 1) Hữu tình phàm phu nghe nói pháp môn Tịnh Ðộ này thì hãy nên tin Sa Bà rất khổ, Tây Phương cực vui, phải tin rằng từ nhiều kiếp đến nay, ta nghiệp ...

Bốn Mươi Tám Điều Niệm Phật Của Diệu Không Đại Sư

Bốn Mươi Tám Điều Niệm Phật Của Diệu Không Đại Sư

Bốn Mươi Tám Điều Niệm Phật  01. NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác [1] đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ...

Tín Hạnh Nguyện

Tín Hạnh Nguyện

TÍN HẠNH NGUYỆN Tín, Nguyện, Hạnh, chính là ba món tư lương của người tu pháp môn Tịnh độ. Sao gọi là tư lương? Giống như bạn đi du lịch đến một vùng nào đó, trước tiên phải chuẩn ...

Nguồn gốc của Đạo Phật Nguyên Thủy

Nguồn gốc của Đạo Phật Nguyên Thủy Để thảo luận vấn đề thường được nhiều người hỏi: sự khác nhau giữa đạo Phật Đại thừa (Bắc Tông) và đạo Phật Nguyên thủy (Nam Tông) là gì? Để hiểu được điều này chính xác, chúng ta hãy ôn lại lịch sử của đạo Phật và tìm nguồn gốc của đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy. Đức Phật đản sanh vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Ngài thành đạo năm 35 tuổi, 45 năm thuyết p ...

Đọc thêm

Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca

Dưới đây là tranh minh họa cuộc đời Đức Phật Thích Ca Life Of the Buddha 1. Từ cung trời Ðâu-suất, Bồ-tát được Phạm thiên và Tứ Thiên vương thỉnh mời tái sinh xuống thế. The Bodhisatta (Buddha-to-be) was invited by Brahma and Four Celestial Kings to be born in the world from Tusita Heaven. 2. Khi Hoàng hậu Maha Ma-da, mẹ của Ðức Phật, thụ thai, bà nằm mộng thấy một voi trắng từ một ngọn núi vàng bạc mang mộ ...

Đọc thêm

Cứu cánh của Phật giáo là gì?

Cứu cánh của Phật giáo là gì? Phật giáo phải chăng là một tôn giáo? Phật giáo đối với các tôn giáo khác có sự sai biệt  không? Vấn đế này nếu muốn giảng rõ sẽ thật dài. Đức Phật khi còn tại thế, cả đời Ngài chỉ làm việc nghĩa. Khổng Phu Tử ở Trung Quốc, chúng ta không có dịp tiếp cận, chỉ khác nhau là Khổng Phu Tử học thuật để phát huy địa vị thăng quan tiến chức, còn đức Phật Thích Ca Mâu Ni bản thân là mộ ...

Đọc thêm

Vài hàng giới thiệu về kinh điển

GIỚI THIỆU KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO    Kinh. Nghĩa đen là sợi tơ thẳng, xuyên suốt. Sách Phật gọi là kinh, vì chúng có tác dụng xuyên suốt lời dạy của Phật, giữ vững không để mất đạo lý của Phật dạy, trên thì phù hợp với đạo lý, dưới thì phù hợp với trình độ người nghe.       Kinh Phật sở dĩ gọi là khế kinh, vì chúng khế hợp với đạo lý do Phật dạy, đồng thời cũng khế hợp với căn cơ người nghe.       Kinh Phật th ...

Đọc thêm

Điều cương yếu về kinh Địa Tạng

ĐÔI ĐIỀU CƯƠNG YẾU VỀ KINH ĐỊA TẠNG   Thích Thông Huệ     Tựa đề của kinh Địa Tạng cần giải thích trước tiên là "U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát". Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. Ngài xuống địa ngục làm giáo chủ, dùng t ...

Đọc thêm

Chú đại bi

CHÚ ĐẠI BI Đã tải lên vào 08-07-2008 Danh mục: Phim và Hoạt ảnh Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube   ...

Đọc thêm

Mười Công Đức Lạy Phật

Mười Công Đức Lạy Phật Đã tải lên vào 11-06-2009 Chúng con là những kẻ phàm trần muôn vàn tội lỗi, hôm nay được biết đến giáo lý của Phật nên chúng con xin cúi đầu đảnh lễ Mười Phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, nguyện đem công đức ít ỏi này cầu nguyện cho Thế giới hết chiến tranh, quê hương Việt Nam của chúng con hết cơ cực (Tải lên bởi: Bien Chet).   ...

Đọc thêm

© 2010 Chùa Phước Thiện

Di chuyển lên trên